De 3 principper

I mine sessioner peger jeg på tre principper. Tanke, Bevidsthed og Livskraft, som danner grundlag for al vores oplevelse. Vi tænker = vi er. 
3P, som vi omtaler dem, er principper fordi de gælder for alle mennesker. De er universelle og er lige så sikre og visse som tyngdekraften.

Alle der hopper ud fra et højt sted, de slår sig. Alle der tænker ængstelige tanker, føler sig ængstelige. Principperne viser hvordan vores mentale design bygger på nogle simple psykologiske grundprincipper.
3P er ikke et koncept, en teori eller retningslinjer, men peger blot på hvordan vi lever og oplever livet indefra og ud, selvom det kan føles og opleves modsat.

Tanke

Tanker skaber følelser, og det skaber vores oplevelse.

En tanke er ret harmløs, indtil vi tror på den, og tager den alvorligt og for gode varer.

Helt uskyldigt kommer vi til at identificere os med vores tanker og følelser.

Vi HAR tanker og følelser, men vi ER ikke vores tanker og følelser. Vi ender bare ofte med at tage dem alvorligt, fordi de virker så virkelige, og fordi vi kan føle dem.

Det kan være en befrielse at se og forstå, hvad ens oplevelse er skabt af. De er midlertidige oplevelser, som kun varer det øjeblik vi tænker dem, og derfor skal vi heller ikke gøre noget for at slippe dem. De forsvinder af sig selv, for det er tankers natur at dukke op og passere igen.

Tanker skaber følelser, som er vores GPS-system eller verdens mest troværdige kompas. Følelserne fortæller os helt præcist kvaliteten af vores personlige tænkning.

Med kvaliteten skal ikke forstås at der eksisterer gode eller dårlige tanker.
Der er tanker, og de er alle legitime. Nogle er bare mere hjælpsomme end andre.

Tankerne er der ingen grund til at frygte, men ofte kommer vi til at skræmme os selv med tænkning og ender med at prøve at bruge vores tanker til noget, de ikke kan bruges til.

Når vi lader tankerne være der, uden at identificere os med dem, og lader være med at tage dem så alvorligt, så falder sindet naturligt selv til ro.

Bevidsthed

Bevidstheden er det andet princip, som hjælper os med (når vi opdager det) at blive bevidste om at tanker ikke er sandhed. Når vi ser at vi lever indefra og ud, og at oplevelsen kommer fra det vi tænker, så kan vi med bevidstheden nysgerrigt observere hvordan tanker skifter hvert sekund, helt lige som sæbebobler. ”De er der, de er der ikke”

At opdage at vi alle er designet fuldstændig ens med tanke og bevidsthed, er den største frisættende oplevelse man, ifølge os, kan få.

Livskraft

Vi har alle en medfødt indre sundhed, og er alle udstyret med alt det vi har brug for, men er helt uskyldigt kommet til at tænke os væk fra det.

Vores medfødte sundhed er altid klar til at tilbyde os friske og hjælpsomme tanker- det vi kalder sund fornuft, intuition, inspiration, aha-oplevelse mm.

Helt uskyldigt kommer vi til at tænke os væk, med vores støjende personligt tænkende sind.
Vi er derfor ikke gået mentalt i stykker, men det kan føles sådan og se virkeligt ud, selvom det ikke er det.

Alle oplevelser vil altid føles helt virkelige uden at være det, da de alle er tankeskabte og derfor evigt omskiftelige, fra øjeblik til øjeblik.

 

KONTAKT MIG